Your Favourites
Login / Register
General Enquiry

Silvertonkruin Nederduitse Gereformeerde Kerk
Silvertonkruin Nederduitse Gereformeerde Kerk  Facebook Page


Silvertonkruin Nederduitse Gereformeerde Kerk
Silvertonkruin Nederduitse Gereformeerde Kerk

Erns met God - Erns met mense - Erns met jou


Gemeentevisie:

Erns met God – Erns met mense – Erns met jou

Gemeentevisie

Dit  is die visie van Silvertonkruin om die koninkryk van die Here in hierdie gemeenskap te laat seëvier en daarmee saam lidmate te bemagtig om dit in hulle daaglikse lewens te sien gebeur. Om effektief hiermee besig te wees, is daar drie grondbeginsels waarop ons alle gemeentelike bedienings baseer nl.

Erns met God

Die middelste kruis van ons gemeente-embleem simboliseer die kruis van Jesus Christus. Dit is Hy wat uit liefde die sonde van hierdie wêreld kom wegneem het en versoening tussen ons en God gebring het. Uit dankbaarheid wil ons Hom, God die Vader en die Heilige Gees as die enigste Here in hierdie gemeente loof, aanbid en dien!

Erns met mense

Die kruis links onder, wat nie aan die middelste kruis raak nie, simboliseer die ongelowige wat vir Jesus beledig het. Ons wil in hierdie gemeente groot erns maak met mense wat nog nie die lewensveranderende krag van die Man in die middel beleef het nie.

Erns met jou

Die regterkantste kruis, wat wel aan die Christus-kruis raak en opwaarts reik, simboliseer die gelowige lidmaat. In hierdie gemeente wil ons graag ons lidmate bemagtig om ook op ‘n aktuele wyse hulle lewens te rig na die wil van die Here.

Erns met God - Erns met mense - Erns met jou

SHARE:Send to FacebookTweet This | Telephone: +27(0)128043577 |
Add to My Favourites